Kancelaria Radców Prawnych

Zamówienia Publiczne

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, dotyczących zamówień publicznych oferujemy między innymi:

– przygotowywanie projektów umów w zamówieniach publicznych (umowa na roboty budowalne, dostawy i usługi);
– reprezentowanie strony przed krajową izbą odwoławczą w postępowaniach o udzielenie zamówienia;
– przygotowywanie opinii w sprawach zamówień publicznych;
– doradztwo w zakresie zamówień publicznych (obejmujące w szczególności: aktualne stanowisko urzędu zamówień publicznych, ocenę spełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu, pomoc w doborze trybu udzielenia zamówienia);
– doradztwo w trakcie wykonywania umów o zamówienie publiczne (obejmujące w szczególności: dopuszczalność udzielania zamówień dodatkowych, uzupełniających, dopuszczalność zmiany formy udzielonego zabezpieczenia);
– ocenę kompletności złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofert;
– ocenę dopuszczalności wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia

Ta strona używa cookie

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgadzam się
Więcej informacji o cookies