Kancelaria Radców Prawnych

Prawo energetyczne

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, dotyczących prawa energetycznego oferujemy między innymi:

– doradztwo prawne dla przedsiębiorstw energetycznych we wszelkich aspektach ich działalności;
– doradztwo dla odbiorców końcowych (konsumentów, innych podmiotów) w zakresie realizacji zawartych umów;
– sporządzanie oraz opiniowanie umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej;
– udział w negocjacjach i renegocjacjach warunków umownych;
– zapewnienie prawidłowego przebiegu w zakresie zmiany sprzedawcy (wykonanie w tym zakresie obowiązków nałożonych na sprzedawcę (nowego i dotychczasowego) oraz operatora systemu dystrybucyjnego);
– doradztwo w zakresie problemów pojawiających się pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu i dystrybucji przy realizacji procesu zmiany sprzedawcy;
– doradztwo w zakresie udzielania informacji konsumentowi na temat funkcjonowania rynku energetycznego oraz sprzedaży i dostarczania energii, paliw gazowych;
– doradztwo oraz przygotowanie wymaganych dokumentów w sprawach kontynuacji umów z następcą prawnym, tzw. „ przepisywanie umów” na inny podmiot (ten sam obiekt- inny właściciel);
– zapewnienie prawidłowego przebiegu etapu zawierania i realizacji umów z konsumentem;
– zastępstwo procesowe przed sądami oraz reprezentacja przed innymi organami;
– prowadzenie spraw związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych;
– opiniowanie i nadzór formalno-prawny dokumentów w zakresie zamówień publicznych;
– sporządzanie opinii prawnych oraz informacji prawnych;
– prowadzenie szkoleń (nowelizacje, stosowanie obowiązujących przepisów, wykładnia przepisów, praktyczne problemy działalności energetycznej).

Ta strona używa cookie

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgadzam się
Więcej informacji o cookies